BAȘAK YAȘAM ATÖLYESİ

Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi Toplum Merkezi’ndeki çeșitli eğitimlere katılmıș olan 40 kadın, sosyo-ekonomik düzeylerini geliștirebilmek amacıyla kendi aralarında örgütlenerek kooperatif kurma çalıșmalarına bașladı. Bașak Kadın Kooperatifi’nin kurulușuna vakfımızca destek sağlandı. Kooperatif merkezinde mutfak kurmaya yönelik çabaları da İNSEV tarafından yazılan Bașak Yașam Atölyesi adlı proje ile hayata geçirildi; Ümraniye Kaymakamlığı…

Toplumsal Çalısma Đçin Sosyal Çalısmacı Eğitimi Projesi

Bu proje “Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitici Eğitimi” projesinin devamı olarak gerçekleștirildi. 2001 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında Masalevi-Gölcük-Halıdere, İzmit ODTÜ Prefabrik evleri, Adapazarı ve Düzce Depremzedeler Dernekleri merkezlerindeki çalıșmaları desteklemek üzere “Toplumsal Çalıșma İçin Sosyal Çalıșmacı Eğitimi Projesi” olarak yürütülmüștür. Bu kapsamda 4 ayrı kurumda 5 sosyal hizmet uzmanı İNSEV tarafından…

Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitici Eğitimi Projesi

İNSEV tüm deprem bölgesinde yürütülmekte olan sosyal ve psikolojik rehabilitasyon hizmetlerini geliștirmek, bu hizmetleri veren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve bazı sivil toplum kurulușlarına destek sunmak, yapılan çalıșmaların kalıcılık ve sürekliliğini sağlamak için “Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitici Eğitimi” projesini geliștirdi. Proje Elvan Kıvılcım ve Ayșe Güngör Köybașıoğlu…

DEPREM BÖLGESİ ÇALIȘMALARI VE MASALEVİ

Ülkemizin en büyük doğal afetlerinden biri hiç șüphesiz 17 Ağustos 1999 depremidir. Marmara bölgesinde ciddi yıkımlara yol açan depreminin hemen ertesinde, henüz yeni kurulmuș olan vakfımız elinde olan imkânlarıyla deprem bölgesinde çalıșmaya bașladı. Vakıf olarak deprem bölgesinde yardım organizasyonları, çadırkentlerde sağlık eğitimleri, Masalevi projesi ve sosyal hizmetler alanında projeler gerçekleștirdik….

GENÇ PROJESİ

İNSEV, geçtiğimiz on yıl boyunca, bir yandan çok farklı proje ve etkinlikler aracılığıyla çalıșmalarını sürdürürken diğer yandan sivil toplum alanında, amaç ve ilkelerimizi içselleștiren yeni gönüllüler kazandı. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin bir sıkıntısı da, özellikle genç nüfus içerisinden gönüllülere ulașamamak ya da nitelikli gönüllü bulamamaktır. Vakıf olarak, hem yeni gönüllüler…