İs ve İsçi Sağlığı

İNSEV’in, geçtiğimiz on yıl boyunca üzerinde çalıștığı alanlardan biri de İș ve İșçi Sağlığı konusu oldu. Bu alanda vakfımız üyeleri tarafından gerçekleștirilen etkinliklerden bazıları șöyle: – Kristal-İș, Birleșik Metal, Petrol-İș sendikalarının dergilerine bilgilendirici sağlık sayfaları hazırlandı. – İș Sağlığı ve İș Güvenliği haftasında Birleșik-Metal Sendikasının Eğitim salonunda ișyeri temsilcilerine yönelik…

SİGARA KARȘITI ETKİNLİKLER

“SİGARANIN GERCEK YUZU” adlı eğitim VCD’si: İstanbul Gaziosmanpașa Belediyesi Sağlık Dairesi çalıșanlarından Dr. Turgut Özcan ve Dr. Selman Çatalgil ve İNSEV adına Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan’ın bu amaçla bașlattığı çalıșmada hekimler ve eğitimciler tarafından sağlık eğitimlerinde kullanılmak ve televizyonlarda, hasta bekleme salonlarda gösterilmek üzere kapsamlı bir VCD gerçekleștirildi. Yaklașık bir…

İETT Soförlerine Anket Uygulaması

Belediye İș Sendikası İETT Șubesi, İETT Çalıșanları Derneği ve İNSEV birlikte planladıkları çalıșmada İETT çalıșanlarının ve özellikle İETT otobüs șoförlerinin genel sağlık sorunları ve psikolojik durumlarını sorgulayan bir anket yürüttü. 758 kișiye uygulanan anketin sonuçları değerlendirilerek 20 Mart 2004 tarihinde sendika yöneticilerine ve ișyeri temsilcilerine sunuldu. Özellikle iș koșullarından kaynaklanan…

Otogar Uyku Çalısması

Uyku-Apne hastalığı sonucu olușan gündüz uykululuk hali trafik kazalarının sık nedenlerinden birisidir. Bu bilgi ıșığında çok sayıda uzun yol șoförünün bağlı bulunduğu Büyük Anadolu Otogarı’nın ișletmesini yürüten dernek ile ișbirliği içinde, Trafik Haftasında öncelikle dernek yöneticileri, büro çalıșanları ve bazı șoförlere yönelik uyku-apne konusunda Dr.Çağlar Çuhadaroğlu tarafından Mayıs 2003’de bilgilendirici…

Bașak Hayat Sigorta ve İNSEV’in Sağlık Taraması

İNSEV ve Bașak Hayat Sigorta ișbirliği ile 26 Nisan 1999-26 Mayıs1999 tarihleri arasında Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi’nde oturan 2-6 yaș arası 500 çocuk ücretsiz sağlık taramasından geçirildi. Özellikle çocuk gelișimini olumsuz etkileyen kansızlık ve idrar yolları enfeksiyonları saptanmaya çalıșıldı. Hasta bulunan çocukların tedavisi gerçekleștirildi.

LOGO Yazılım ve İNSEV’in Sağlık Taraması

LOGO Yazılım Firmasının desteği ile 01.12.1998- 30.12.1998 tarihleri arasında bölge muhtarlarının belirlediği yoksul aile çocuklarına yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak 2-6 yaş arası 300 çocuk, laboratuar tetkikleri de yapılarak tarandı, hasta bulunanlar tedavi edildi ve ciddi sorunları bulunanlar sağlık kurumlarına yönlendirildi.