DEPREM BÖLGESİ ÇALIȘMALARI VE MASALEVİ

Ülkemizin en büyük doğal afetlerinden biri hiç șüphesiz 17 Ağustos 1999 depremidir.
Marmara bölgesinde ciddi yıkımlara yol açan depreminin hemen ertesinde, henüz yeni
kurulmuș olan vakfımız elinde olan imkânlarıyla deprem bölgesinde çalıșmaya bașladı. Vakıf
olarak deprem bölgesinde yardım organizasyonları, çadırkentlerde sağlık eğitimleri, Masalevi
projesi ve sosyal hizmetler alanında projeler gerçekleștirdik.

Yardım Organizasyonları
Depremi izleyen ilk günlerden itibaren uzunca bir süre bölgeye yiyecek, tıbbi malzeme,
giyecek, eșya yardımları ulaștırıldı. Malzemeler vakfın kendi imkânları, üyelerin ve
gönüllülerin katkılarıyla sağlandı. Tüm malzemeler bizzat ihtiyaç sahiplerine ve yerlerine
ulaștırıldı.

Çadırkentlerde Sağlık Eğitimleri ve Sağlık Kontrolleri
İzmit, Gölcük ve Adapazarı bölgelerindeki çadırkentlerde hijyen, beslenme, ruhsal sorunlar,
bebek bakımı, infeksiyon hastalıkları konularında vakıf üyesi ve gönüllüsü hekimlerce sağlık
eğitimleri gerçekleștirildi. Ayrıca bir yıla yakın bir süre Halıdere bölgesinde düzenli
aralıklarla sağlık kontrolleri yapıldı ve hasta kișilerin tedavilerine katkıda bulunuldu.

MASALEVİ
İNSEV, deprem bölgesinde bașlattığı maddi-manevi katkı ve desteği sürdürmeye devam etti.
Bu arada, gönüllü Nedret Kutlucan tarafından önce çadırda bașlatılan çocuklarla
rehabilitasyon çalıșması daha sonra prefabrike binasına kavuștu. Haziran 2000 tarihinde
prefabrike binası açılan Masalevi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
ile protokolle olușturuldu.

Đnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı “Herkes için Eğitim ve Sağlık”da On Yıl (1998-2008) 11
Proje ana sponsor olarak Almanya Bielefeld Belediyesi, Leman Dergisi, SACHAS Çocuklara
Yardım Kurulușu, Almanya’dan Dilruba Yener’in, ayrıca Alman Protestan Kilisesi, Memisa,
Mimaș İnșaat Șirketi, Okay Ajans, Semtech Elektronik, SKYline, TGRT televizyonu, Türkiye
Hahambașılığı, Nimet Chandler ve Sivil Koordinasyon Merkezi’nin katkılarıyla sürdürüldü.
Masalevi Danıșma Kurulunda Emel Çağlar, Huri Özdoğan, İsmail Duman, Ayșe Güngör
Köybașıoğlu, Ișın Kılıçaslan, Zeki Kılıçaslan, Ercüment Tekdal, Elvan Kıvılcım görev aldılar.

348
Üç yıl süreyle 3-6 yaș arası yaklașık 100 çocuğa kreș hizmeti verildi. Elemanların tamamı (2
anaokul öğretmeni, 1 yardımcı anne, etüd öğretmeni) İNSEV tarafında istihdam edildi.
Öğretmenler SHÇEK ve UNICEF’in hazırladığı eğitim programlarına katıldılar. Eğitim
programları ve denetimler İzmit SHÇEK tarafından yapıldı. Hafta sonları ve okul dıșı
saatlerde ilköğretim çocuklarına etüd hizmeti verildi, gönüllülerce müzik ve İngilizce kursları
sürdürüldü. Çocukların anneleri ile AÇEV’in Anne Eğitim Programı, babalar ile Baba Destek
Programları gerçekleștirildi, değișik sağlık konularında söyleșiler düzenlendi.
Đnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı “Herkes için Eğitim ve Sağlık”da On Yıl (1998-2008) 12
Üç yıl sürmesi ve daha sonra yerel olușumlara veya SHÇEK’e devredilmesi düșünülen
Masalevi’nin, kalıcı konutların bölgeye uzak olması nedeniyle öğrenci sayısı azalmakta
olduğundan ve bölge ilköğretim okulunda anasınıfı açıldığından çalıșmalarına son verildi.

masalevi