Gıda Güvenliğinde Güncel Meseleler

Bugün İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı ve Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim Sağlık Vakfı’nın birlikte düzenlediği XIII. İNSEV Buluşmasında konu başlığı “Gıda Güvenliğinde Güncel Meseleler:Yakın Gelecek Üzerine Bir Sohbet” idi. Konuyla ilgili sunumu Gıda Mühendisi Dr. Bülent ŞIK yaptı. Küresel ısınma ve çevre kirliliği bağlamında gıda güvencesi ve gıda güvenliği kavramlarını açıklayarak bu konuda gelecekte karşılaşılacak sorunlara değindi. Özellikle su kıtlığının, besinlerin nicelik ve nitelik açısından azalmasının, biyoçeşitliliğin azalmasının ve kimyasal kirlenmenin insan sağlığına ve geleceği üzerine olabilecek ciddi etkilerine dikkat çekti. Katılımcıların soruları ve katkılarıyla zenginlesen çok verimli ve öğretici bu sunum için Dr. Bülent Şık’a çok teşekkür ederiz.