İNSEV YAYINLARI KİTAP YURDUNDA (www.kitapyurdu.com)

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) bünyesinde yıllar önce İNSEV YAYINLARI adıyla
bir yayınevi kurduk. Sağlığın temel bir insan hakkı olduğundan yola çıkarak sağlığın siyaset,
hukuk, iktisat, sosyoloji, antropoloji ve diğer sosyal bilimler ile bağ kurması, birlikte
düşünmesi ve mücadele etmesi gerektiğine inandık. Türkiye’de zor bir işi, sağlık ve sosyal
bilimleri bir araya getirmeyi amaçladık; sağlığı indirgendiği tıbbi/biyomedikal alandan siyasi
ve toplumsal belirleyicilerin tartışılacağı daha geniş bir alana açmak istedik. Bu meselelere
odaklanan ve iyi yazılmış kitapları bulup çevirmeye ve yayımlamaya başladık.
İlk olarak 2007 yılında Sağlık Politikaları Reformu kitabını bastık. Yazarı sevgili dostum John
Lister, bir kaç defa İstanbul’a geldi; toplantılara katıldı ve kitabın Türkçe çevirisi kısa sürede
tükendi. Sağlık Politikası ile ilgilenenlerin dışında geniş bir kesime ulaştı, derslerde okutuldu,
içerdiği istatistik bilgilerin eskimesine ve hızla dönüşen sağlık politika alanına rağmen hala
temel bir kitap olarak aranıyor, soruluyor. İkinci kitap Sağlığın Sosyal Belirleyicileri’ni 2000
adet bastık, çok az kaldı elimizde. Bu kitap sayesinde aynı isimle dersler açıldı, lisans yüksek
lisans programlarında okutuldu, tartışıldı, Bakanlık, Tabip Odaları, sendikalar ve sivil toplum
örgütlerinin raporlarında, yayınlarında kullanıldı.
Küreselleşme ve Sağlık kitabımız da ilk iki kitap gibi ilgiyle karşılandı, bize özgü
zannettiğimiz sorunların küresel ölçekte de tartışıldığını okuduk. Aşırı Teşhis kitabımız
“Overdiagnose” kavramını ve sürecin nasıl işlediğini sergileyen nokta atışı bir kitaptı.
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri gibi Aşırı Teşhis kavramı da bu çevirilerden sonra Türkçede
daha sık kullanılır oldu. “Yarınların Kadına İhtiyacı Var” isimli kitabımız ise gelişmekte olan
ülkelerde kadınların en temel hakkı olan sağlığa erişimde karşılaştıkları zorlukları MSF’in
saha deneyimlerinden yola çıkarak anlatan orjinal bir çalışma.
Ve şimdi, bu hafta yeni kitabımız çıktı: “Sağlıklı Şehir Planlaması”. Yayınlanma tarihi
manidar evet, çeviri süreci uzayınca yerel seçimlere denk geldi. Belediyeler sağlık deyince
planlamayı değil, poliklinik, evde bakım vs gibi tedaviyi anlıyor; onlar da var ama daha
büyük ölçekte ve öncelikle sağlığı önde tutan şehir planlaması örnekleri var bu kitapta. Daha
önce pek duymadığımız bu kavramı, yani “sağlıklı şehir planlaması”nı ilerleyen yıllarda daha
fazla tartışmak zorunda kalacağımız kesin. Önceki kitaplarımız gibi bu da gerçekten çok
kıymetli bir eser.
Bu kitapların çevrilmesi, gözden geçirilmesi ve yayınlanması sürecinde onlarca arkadaşımızın
emeği var. Son olarak iki güzel haberimiz var:
1-İNSEV YAYINLARI kitaplarının dağıtımı ve internetten satın alınması konusunda yeni bir
anlaşma imzaladık. Kitaplarımızın tümü Kitapyurdu’nda artık. Linki aşağıda.
2-Sağlık ve sosyal bilimler deyince dünyada ilk akla gelen isimlerden, Paul Farmer’ın
şimdiden klasikleşen iki kitabının Türkçe yayın haklarını aldık ve çeviriye başladık.
İşte böyle arkadaşlar, küçük bir adım atarak başladığımız yayıncılık serüveni sessiz sedasız
bugünlere geldi. Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından, çok sayıda gencin, öğrencinin,
sağlık çalışanının, sosyal bilimcilerin velhasıl gelecek kuşakların seslerini ve bu türden zihin
açıcı kitaplara olan ihtiyaçlarını da duyduk, gördük, konuştuk.
Fatih Artvinli
İNSEV Yönetim Kurulu Üyesi