KÜRESEL SAĞLIĞI YENİDEN HAYAL ETMEK

İNSEV YAYINLARI Yeni Kitap

KÜRESEL SAĞLIĞI YENİDEN HAYAL ETMEK

İNSEV (İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı) Yayınları / Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim Kitaplığı serisinin ilki olarak Küresel Sağlığı Yeniden Hayal Etmek adıyla çevirisini yayımladığımız bu kitap, sağlıkta biyomedikal yaklaşımların yetersizliğine dair en iyi yazılmış kitaplardan biri. Hem antropolog hem hekim olan ve Sağlık Ortakları’nın kurucularından Paul Farmer ve birçok değerli akademisyen, hekim ve araştırmacı tarafından yazılan bu kitap, teorik ve pratik pek çok deneyimden süzülmüş bilgiler, duygular ve düşüncelerden oluşuyor. Pandemi yüzünden ve sayesinde sağlığı toplumsal ve sosyal bir olgu olarak düşünmeye itildiğimiz bugünlerde çevrilmesi de çok manidar ve zamana ışık tutar nitelikte.

Küresel Sağlığı Yeniden Hayal Etmek, tıpla ve sosyal bilimlerle ilgilenenlere küresel sağlığı bir disiplin, pratikler ve teoriler bütünü olarak çerçevelerken, sağlığın küreselleşmesini de vurguluyor. Bir ders kitabı niteliğinde olmakla beraber, önümüze tarihsel bir yaklaşım, teoriyi pratikle beraber harmanlayan bir durum analizi ve sağlık hizmetlerinin bugünü ve geleceğine dair ayağı yere basan çözüm önerileri sunuyor. Sağlığa dair her tartışmada öne sürülen kaynak yetersizliği argümanını eleştirirken, küresel sağlığı bürokrasinin, teknokrasinin, sermayenin kâr-zarar dilinden kurtarıp bize başka bir dille, biyososyal yaklaşımın diliyle konuşup anlaşabileceğimizi hatırlatıyor. Üstüne üstlük, bu yeniden tahayyülü, hasta ile hekim, kırsal ile şehir merkezleri, kuzey ile güney ülkeleri arasındaki eşitsizlikleri ve bağlantıları kaçırmadan yapıyor.

***

Küresel Sağlığı Yeniden Hayal Etmek, küresel bir salgının devam ettiği, yetersizliklerin ve eşitsizliklerin açığa çıktığı, sağlık alanında kaynakların dağıtımı ve hakkaniyet meselesinin tartışıldığı, pandeminin siyasal ve sosyal boyutuna giderek daha fazla dikkat çekilmeye başlandığı, özetle sağlığın son yıllarda hiç olmadığı kadar çok tartışıldığı bir dönemde yayımlanıyor.

Tarifsiz bir hissin eşlik ettiği ve talihsiz bir zamana denk düşen bu eseri, ölümünün hemen ertesinde ilk defa Türkçe okurlarla karşılaşacak Paul Farmer’ın anısına ve onun ölümü aşan düş(ünce)lerine hediye ediyoruz.