İstanbul’da Göçmenlerde HİV/AIDS Projesi Başladı

İSTANBUL’DA GÖÇMENLERDE HIV/AIDS PROJESİ BAŞLADI

 

İNSEV’in öncülüğünde İstanbul’ da “HIV/AIDS ile yaşayan göçmen bireylerin saptanması, sağlığa erişimlerinin artırılması ve sağlık hakkı taleplerinin yükseltilmesi” adlı projemiz uygulanmaya başlandı.

 

Vakfımız, İstanbul Verem Savaş Derneği, İstanbul Göçmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şişli Belediyesi işbirliği ile 2017 yılı içerisinde yürütülecek proje Aids Fonds tarafından desteklenmektedir.

Ülkemizde HIV/AIDS ile yaşayan göçmenlerin tanı, tedavi ve takip olanakları kısıtlıdır. Söz konusu gruplar sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaktadırlar. Düzensiz göçmenlerin tüberküloz tanı, tedavi ve takibi ücretsiz olarak yürütülmekte ancak HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin tanı, tedavi ve takipleri için böylesi bir mekanizma yoktur. Ülkemizdeki düzensiz göçmenler HIV/AIDS prevalansı yüksek ülkelerden gelmektedir. Yine düzenli göçmenlerin de mevcut tanı ve tedavi olanaklarından yeterince faydalandığından sözetmek mümkün değidir.

Yürütülmekte olan proje ile düzensiz göçmenler ile tüberküloz tanısı almış olan düzenli göçmenler HIV/AIDS açısından taranacak, pozitif olguların tedavi olanaklarından faydalanması için sorumlu/yetkili kurumlar ile görüşülecektir. Diğer yandan tarama ve tanı testlerindan faydalanan tüm bireylere cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili eğitim verilecek ve ücretsiz kondom temini gerçekleştirilecektir.

Projenin nihayi hedefine ilişkin olarak, düzensiz göçmenlerin HIV/AIDS tanı, tedavi ve takibinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi için “Göçmenlerin Sağlık Hakkı” konusunda ilgili tarafların katılımıyla İstanbul’da bilimsel bir toplantı düzenlenecek ve sonuç bildirgesi ülkemizde yasa yapıcı olan milletvekillerine gönderilecektir. Tüm bu süreçte basın-yayın organları ile görüşmeler yapılacak, röportajlar verilecektir. 18 Aralık 2017 Uluslararası Göçmen Gününde ilgili tarafların katılımıyla bir yürüyüş/basın açıklaması düzenlenecektir