Kamuoyuna Duyurulur! İletişim Çalışmaları Hizmet Satın Alımı İlanı

Vakfımız adına yürüttüğümüz   “Are You Aware?”  (Farkında Mısın?)  TREESP1.1OHSMS/P-03/290 No’lu projemizin “İletişim Hizmetleri Satın Alımı”  gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda davet mektubu, teknik şartname ve dokümanlar ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Teklif Tarihi Son Gün ve Saati: 7 Haziran 2021  /16.00

Bilgi İçin : İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı

Telefon Numarası: 0541 519 36 02

İNSEV YÖNETİM KURULU