İstanbul’da Göçmenlerde HİV/AIDS Projesi Başladı

İSTANBUL’DA GÖÇMENLERDE HIV/AIDS PROJESİ BAŞLADI   İNSEV’in öncülüğünde İstanbul’ da “HIV/AIDS ile yaşayan göçmen bireylerin saptanması, sağlığa erişimlerinin artırılması ve sağlık hakkı taleplerinin yükseltilmesi” adlı projemiz uygulanmaya başlandı.   Vakfımız, İstanbul Verem Savaş Derneği, İstanbul Göçmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şişli Belediyesi işbirliği ile 2017 yılı içerisinde yürütülecek proje…

İETT Soförlerine Anket Uygulaması

Belediye İș Sendikası İETT Șubesi, İETT Çalıșanları Derneği ve İNSEV birlikte planladıkları çalıșmada İETT çalıșanlarının ve özellikle İETT otobüs șoförlerinin genel sağlık sorunları ve psikolojik durumlarını sorgulayan bir anket yürüttü. 758 kișiye uygulanan anketin sonuçları değerlendirilerek 20 Mart 2004 tarihinde sendika yöneticilerine ve ișyeri temsilcilerine sunuldu. Özellikle iș koșullarından kaynaklanan…

Otogar Uyku Çalısması

Uyku-Apne hastalığı sonucu olușan gündüz uykululuk hali trafik kazalarının sık nedenlerinden birisidir. Bu bilgi ıșığında çok sayıda uzun yol șoförünün bağlı bulunduğu Büyük Anadolu Otogarı’nın ișletmesini yürüten dernek ile ișbirliği içinde, Trafik Haftasında öncelikle dernek yöneticileri, büro çalıșanları ve bazı șoförlere yönelik uyku-apne konusunda Dr.Çağlar Çuhadaroğlu tarafından Mayıs 2003’de bilgilendirici…

Bașak Hayat Sigorta ve İNSEV’in Sağlık Taraması

İNSEV ve Bașak Hayat Sigorta ișbirliği ile 26 Nisan 1999-26 Mayıs1999 tarihleri arasında Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi’nde oturan 2-6 yaș arası 500 çocuk ücretsiz sağlık taramasından geçirildi. Özellikle çocuk gelișimini olumsuz etkileyen kansızlık ve idrar yolları enfeksiyonları saptanmaya çalıșıldı. Hasta bulunan çocukların tedavisi gerçekleștirildi.

LOGO Yazılım ve İNSEV’in Sağlık Taraması

LOGO Yazılım Firmasının desteği ile 01.12.1998- 30.12.1998 tarihleri arasında bölge muhtarlarının belirlediği yoksul aile çocuklarına yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak 2-6 yaş arası 300 çocuk, laboratuar tetkikleri de yapılarak tarandı, hasta bulunanlar tedavi edildi ve ciddi sorunları bulunanlar sağlık kurumlarına yönlendirildi.

SAĞLIK TARAMALARI

Doğrudan sağlık hizmetleri ve sağlık eğitimleriyle bağlantılı olarak olanakları sağlayabildiğimiz ölçüde gereksinimi olan toplum grupları için sağlık taramaları organize edildi. Bunlardan başlıcaları aşağıda belirtildi. Kocatepe Mahallesi Sağlık Taraması Ümraniye Kocatepe Mahallesinde Med-Line gezici sağlık aracı ve İNSEV doktor, hemşire, laborant ve gönüllüleriyle kadın ve çocuklara yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi. İlaç…