Kamuoyuna Duyurulur! Mevcut Durum Analizi Hizmet Satın Alımı İlanı

Vakfımız adına yürüttüğümüz “Are You Aware?” (Farkında Mısın?)
TREESP1.1OHSMS/P-03/290 No’lu Projemizin “Diş Protez
Laboratuvarlarının Çalışma Koşullarına Yönelik Mevcut Durum Analizi
Raporu Hazırlama Hizmet Satın Alımı”gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda davet mektubu, teknik şartname ve dokümanlar ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Teklif Tarihi Son Gün ve Saati: 24 Haziran 2021 /14.00

Bilgi İçin : İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı

Telefon Numarası: 0541 519 36 02

İNSEV YÖNETİM KURULU