Otogar Uyku Çalısması

Uyku-Apne hastalığı sonucu olușan gündüz uykululuk hali trafik kazalarının sık
nedenlerinden birisidir. Bu bilgi ıșığında çok sayıda uzun yol șoförünün bağlı bulunduğu
Büyük Anadolu Otogarı’nın ișletmesini yürüten dernek ile ișbirliği içinde, Trafik Haftasında
öncelikle dernek yöneticileri, büro çalıșanları ve bazı șoförlere yönelik uyku-apne konusunda
Dr.Çağlar Çuhadaroğlu tarafından Mayıs 2003’de bilgilendirici bir eğitim etkinliği
gerçekleștirildi. Daha sonra tarafımızdan hazırlanan ve hastalık için tanıya yardımcı olacak bir
sorgulama formu bu konuda eğitilmiș gönüllü Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından yaklașık
424 șoföre uygulandı. Anket sonuçlarına göre uyku-apne hastalığı konusunda șüpheli çıkan
kișiler kesin tanı için yönlendirildi.