İs ve İsçi Sağlığı

İNSEV’in, geçtiğimiz on yıl boyunca üzerinde çalıștığı alanlardan biri de İș ve İșçi Sağlığı konusu oldu. Bu alanda vakfımız üyeleri tarafından gerçekleștirilen etkinliklerden bazıları șöyle: – Kristal-İș, Birleșik Metal, Petrol-İș sendikalarının dergilerine bilgilendirici sağlık sayfaları hazırlandı. – İș Sağlığı ve İș Güvenliği haftasında Birleșik-Metal Sendikasının Eğitim salonunda ișyeri temsilcilerine yönelik…

SİGARA KARȘITI ETKİNLİKLER

“SİGARANIN GERCEK YUZU” adlı eğitim VCD’si: İstanbul Gaziosmanpașa Belediyesi Sağlık Dairesi çalıșanlarından Dr. Turgut Özcan ve Dr. Selman Çatalgil ve İNSEV adına Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan’ın bu amaçla bașlattığı çalıșmada hekimler ve eğitimciler tarafından sağlık eğitimlerinde kullanılmak ve televizyonlarda, hasta bekleme salonlarda gösterilmek üzere kapsamlı bir VCD gerçekleștirildi. Yaklașık bir…

İETT Soförlerine Anket Uygulaması

Belediye İș Sendikası İETT Șubesi, İETT Çalıșanları Derneği ve İNSEV birlikte planladıkları çalıșmada İETT çalıșanlarının ve özellikle İETT otobüs șoförlerinin genel sağlık sorunları ve psikolojik durumlarını sorgulayan bir anket yürüttü. 758 kișiye uygulanan anketin sonuçları değerlendirilerek 20 Mart 2004 tarihinde sendika yöneticilerine ve ișyeri temsilcilerine sunuldu. Özellikle iș koșullarından kaynaklanan…

Otogar Uyku Çalısması

Uyku-Apne hastalığı sonucu olușan gündüz uykululuk hali trafik kazalarının sık nedenlerinden birisidir. Bu bilgi ıșığında çok sayıda uzun yol șoförünün bağlı bulunduğu Büyük Anadolu Otogarı’nın ișletmesini yürüten dernek ile ișbirliği içinde, Trafik Haftasında öncelikle dernek yöneticileri, büro çalıșanları ve bazı șoförlere yönelik uyku-apne konusunda Dr.Çağlar Çuhadaroğlu tarafından Mayıs 2003’de bilgilendirici…

Bașak Hayat Sigorta ve İNSEV’in Sağlık Taraması

İNSEV ve Bașak Hayat Sigorta ișbirliği ile 26 Nisan 1999-26 Mayıs1999 tarihleri arasında Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi’nde oturan 2-6 yaș arası 500 çocuk ücretsiz sağlık taramasından geçirildi. Özellikle çocuk gelișimini olumsuz etkileyen kansızlık ve idrar yolları enfeksiyonları saptanmaya çalıșıldı. Hasta bulunan çocukların tedavisi gerçekleștirildi.

LOGO Yazılım ve İNSEV’in Sağlık Taraması

LOGO Yazılım Firmasının desteği ile 01.12.1998- 30.12.1998 tarihleri arasında bölge muhtarlarının belirlediği yoksul aile çocuklarına yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak 2-6 yaş arası 300 çocuk, laboratuar tetkikleri de yapılarak tarandı, hasta bulunanlar tedavi edildi ve ciddi sorunları bulunanlar sağlık kurumlarına yönlendirildi.

BAȘAK YAȘAM ATÖLYESİ

Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi Toplum Merkezi’ndeki çeșitli eğitimlere katılmıș olan 40 kadın, sosyo-ekonomik düzeylerini geliștirebilmek amacıyla kendi aralarında örgütlenerek kooperatif kurma çalıșmalarına bașladı. Bașak Kadın Kooperatifi’nin kurulușuna vakfımızca destek sağlandı. Kooperatif merkezinde mutfak kurmaya yönelik çabaları da İNSEV tarafından yazılan Bașak Yașam Atölyesi adlı proje ile hayata geçirildi; Ümraniye Kaymakamlığı…

Toplumsal Çalısma Đçin Sosyal Çalısmacı Eğitimi Projesi

Bu proje “Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitici Eğitimi” projesinin devamı olarak gerçekleștirildi. 2001 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında Masalevi-Gölcük-Halıdere, İzmit ODTÜ Prefabrik evleri, Adapazarı ve Düzce Depremzedeler Dernekleri merkezlerindeki çalıșmaları desteklemek üzere “Toplumsal Çalıșma İçin Sosyal Çalıșmacı Eğitimi Projesi” olarak yürütülmüștür. Bu kapsamda 4 ayrı kurumda 5 sosyal hizmet uzmanı İNSEV tarafından…

Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitici Eğitimi Projesi

İNSEV tüm deprem bölgesinde yürütülmekte olan sosyal ve psikolojik rehabilitasyon hizmetlerini geliștirmek, bu hizmetleri veren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve bazı sivil toplum kurulușlarına destek sunmak, yapılan çalıșmaların kalıcılık ve sürekliliğini sağlamak için “Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitici Eğitimi” projesini geliștirdi. Proje Elvan Kıvılcım ve Ayșe Güngör Köybașıoğlu…

DEPREM BÖLGESİ ÇALIȘMALARI VE MASALEVİ

Ülkemizin en büyük doğal afetlerinden biri hiç șüphesiz 17 Ağustos 1999 depremidir. Marmara bölgesinde ciddi yıkımlara yol açan depreminin hemen ertesinde, henüz yeni kurulmuș olan vakfımız elinde olan imkânlarıyla deprem bölgesinde çalıșmaya bașladı. Vakıf olarak deprem bölgesinde yardım organizasyonları, çadırkentlerde sağlık eğitimleri, Masalevi projesi ve sosyal hizmetler alanında projeler gerçekleștirdik….