People’s Health Movement

110

Halkların Sağlık Hareketi (People’s Health Movement), 21. yüzyılda tüm dünyada “Herkes İçin Sağlık” ana düşüncesiyle oluşan ve dünya çapında sağlık politikalarının oluşturulmasını, sağlığa ve sağlık hizmetine daha eşit ulaşımı, resmi, özel ve toplumsal örgütlenmelerin yönetime birlikte katılımını öngören bir harekettir.

1978 Alma Ata Deklarasyonunda tasarlanan evrensel, kapsamlı Temel Sağlık Hizmetleri’nin ilkelerini temel alan Halkların Sağlık Hareketi, 2000 yılında hedeflenen Herkes İçin Sağlık projesini hayata geçirmek için mücadeleye başlamıştır.

1998’de bir grup örgüt uzun bir süredir tartışılan Halkların Sağlık Meclisi sürecini başlattı ve 2000’in sonunda Bangladeş’te yapılacak büyük bir uluslararası Meclis toplantısı planlamaya başladı. Bölgesel çalışma gruplarında bir dizi Meclis öncesi ve sonrası girişiminde bulunuldu, halkın sağlıkla ilgili öyküleri toplandı ve Halkların Sağlık Bildirgesi taslağı oluşturuldu. Mevcut bildirge dünyanın dört bir yanından insanların ve toplumsal örgütlenmelerin fikirleriyle oluşturulmuş ve Aralık 2000’de Bangladeş Savar’daki Meclis toplantısında imzaya açılmıştır.

Küresel bir sağlık hareketi ve başka ağlar ve koalisyonlar oluşturmak için bir mücadele aracı olan Halkların Sağlık Meclisi, İkinci toplantısını 17-22 Haziran 2005 tarihleri arasında Ekvator’un Cuenca kentinde yaptı. 82 ülkeden 1500’den fazla kişinin katıldığı bu toplantı ile birlikte Cuenca Bildirisi yayımlandı.

Herkes İçin Eğitim ve Sağlık hedefiyle çalışmalar yapan İNSEV, dünya çapında herkese Sağlık Hakkı fikrini savunan People’s Health Movement (PHM-Halkların Sağlık Hareketi)’nin Türkiye koordinasyonunu üstlendi.

İNSEV, Halkların Sağlık Hareketi’nin iki temel belgesi olan Halkların Sağlık Bildirgesi (People’s Charter for Health) ve Cuenca Bildirisi (Cuenca Declaration)’ni ortak bir kitapçık şeklinde Türkçe yayımladı.

People’s Health Movement ve çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için PHM’nin küresel internet sitesine www.phmovement.org adresinden erişebilirsiniz.