PHM Türkiye

Herkes İçin Eğitim ve Sağlık hedefiyle çalışmalar yapan İNSEV, dünya çapında herkese Sağlık Hakkı fikrini savunan People’s Health Movement (PHM-Halkların Sağlık Hareketi)’nin Türkiye koordinasyonunu üstlendi.

Halkların Sağlık Hareketi (People’s Health Movement), 21. yüzyılda tüm dünyada “Herkes İçin Sağlık” ana düşüncesiyle oluşan ve dünya çapında sağlık politikalarının oluşturulmasını, sağlığa ve sağlık hizmetine daha eşit ulaşımı, resmi, özel ve toplumsal örgütlenmelerin yönetime birlikte katılımını öngören bir harekettir.

İNSEV, Halkların Sağlık Hareketi’nin iki temel belgesi olan Halkların Sağlık Bildirgesi (People’s Charter for Health) ve Cuenca Bildirisi (Cuenca Declaration)’ni ortak bir kitapçık şeklinde Türkçe yayımladı.

Alma-Ata Deklarasyonu’nun 30. yılında, Eylül 2008’de, bu deklarasyonda tasarlanan evrensel ve kapsamlı temel sağlık hizmeti ilkelerini benimseyen ve Herkes için Sağlık hedefini gerçekleştirmek üzere küresel çapta sağlık hakkı mücadelesini yürüten Halkların Sağlık Hareketi’nin Türkiye Oluşumu’nu gerçekleştirdik.

PHM Türkiye’nin ev sahibi kuruluş olarak koordinasyonu’nu üstlenen İNSEV, 29 Nisan 2009’da, küresel sağlık hareketi People’s Health Movement (PHM)’nin beş kıtadan yirmiye yakın temsilcisinin katıldığı bir panel düzenledi.