Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News

Marmara bölgesinde ciddi yıkımlara yol açan 17 Ağustos 1999 depreminin hemen ertesinde, henüz yeni kurulmuş olan vakfımız elinde olan imkânlarıyla deprem bölgesinde çalışmaya başladı. Vakıf olarak deprem bölgesinde yardım organizasyonları, çadırkentlerde sağlık eğitimleri, Masalevi projesi ve sosyal hizmetler alanında projeler gerçekleştirdik.

 

YARDIM ORGANİZASYONLARI
Depremi izleyen ilk günlerden itibaren uzunca bir süre bölgeye yiyecek, tıbbi malzeme, giyecek, eşya yardımları ulaştırıldı. Malzemeler vakfın kendi imkânları, üyelerin ve gönüllülerin katkılarıyla sağlandı. Tüm malzemeler bizzat ihtiyaç sahiplerine ve yerlerine ulaştırıldı.

ÇADIRKENTLERDE SAĞLIK EĞİTİMLERİ VE SAĞLIK KONTROLLERİ
İzmit, Gölcük ve Adapazarı bölgelerindeki çadırkentlerde hijyen, beslenme, ruhsal sorunlar, bebek bakımı, infeksiyon hastalıkları konularında vakıf üyesi ve gönüllüsü hekimlerce sağlık eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca bir yıla yakın bir süre Halıdere bölgesinde düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri yapıldı ve hasta kişilerin tedavilerine katkıda bulunuldu.

MASALEVİ
İNSEV, deprem bölgesinde başlattığı maddi-manevi katkı ve desteği sürdürmeye devam etti. Bu arada önce çadırda başlatılan çocuklarla rehabilitasyon çalışması daha sonra prefabrike binasına kavuştu. Haziran 2000 tarihinde prefabrike binası açılan Masalevi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile protokolle oluşturuldu ve üç yıl boyunca 3-6 yaş grubu 100 çocuğa kreş hizmeti gerçekleştirildi. İki anasınıfı öğretmeni, 1 yardımcı anne ve etüd öğretmeni İNSEV tarafından istihdam edildi. Öğretmenler SHÇEK ve UNICEF’in hazırladığı eğitim programlarına katıldılar. Eğitim programları ve denetimler İzmit SHÇEK tarafından yapıldı. Hafta sonları ve okul dıșı saatlerde ilköğretim çocuklarına etüd hizmeti verildi, gönüllülerce müzik ve İngilizce kursları sürdürüldü. Çocukların anneleri ile AÇEV’in Anne Eğitim Programı, babalar ile Baba Destek Programları gerçekleștirildi, değișik sağlık konularında söyleșiler düzenlendi.

Masalevi Projesi Almanya Bielefeld Belediyesi, Leman Dergisi, SACHAS Çocuklara Yardım Kuruluşu, Almanya’dan Dilruba Yener, Alman Protestan Kilisesi, Memisa, Mimaş İnşaat Șirketi, Okay Ajans, Semtech Elektronik, SKYline, TGRT televizyonu, Türkiye
Hahambașılığı, Nimet Chandler ve Sivil Koordinasyon Merkezi’nin katkılarıyla sürdürüldü. Masalevi Danıșma Kurulunda Emel Çağlar, Huri Özdoğan, İsmail Duman, Ayșe Güngör Köybașıoğlu, Ișın Kılıçaslan, Zeki Kılıçaslan, Ercüment Tekdal, Elvan Kıvılcım görev aldılar.

SOSYAL HİZMET UZMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROJESİ

İNSEV tüm deprem bölgesinde yürütülmekte olan sosyal ve psikolojik rehabilitasyon hizmetlerini geliştirmek, bu hizmetleri veren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve bazı sivil toplum kuruluşlarına destek sunmak, yapılan çalışmaların kalıcılık ve
sürekliliğini sağlamak için “Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitici Eğitimi” projesini geliştirdi. Proje Elvan Kıvılcım ve Ayşe Güngör Köybaşıoğlu tarafından yazıldı ve SHÇEK ile ortak bir çalışma protokolü oluşturuldu. Projenin finansmanını Hollanda ACT kuruluşu sağladı. Mayıs
– Kasım 2000 döneminde 26’sı sosyal hizmet uzmanı (Hacettepe Sosyal Hizmetler Yüksek Okulundan mezun), 19’u deprem bölgesinde çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri olmak üzere toplam 45 sosyal çalışmacının eğitimleri gerçekleştirildi ve
bölgelerdeki merkezlerde çalışmaları sağlandı. 46 sosyal çalışmacı üçer günlük iki dönem halinde (Mayıs 2000 ve Haziran 2000) altı gün süreyle, afet sonrası psikolojik ve sosyal sorunlar, iletişim becerileri, mesleki farkındalık, grup çalışması teknikleri, katılımcı çalışma
yöntemleri konularında eğitildi.

Proje Kapsamında Mayıs-Kasım 2000 döneminde eğitim alan sosyal çalışmacılar aşağıda
belirtilen kurumlarda çalışarak desteklerini sundular.

Bölgede desteklenen çalışma alanları:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Adapazarı, SHÇEK İzmit, SHÇEK Düzce, SHÇEK Yalova, Düzce Depremzedeler Derneği, ODTÜ Eymür Vakfı İzmit Prefabrike Bölgesi, Adapazarı Depremzedeler Derneği, Yalova Depremzedeler Derneği, Değirmendere Depremzedeler Derneği, Düzce Dayanıșma Gönüllüleri, Kaynașlı Dayanıșma Gönüllüleri, Marmara Eğitim Vakfı, DABATEM, İzmit Halkevi, Avcılar Gümüșpala Dayanıșma Derneği, Afet İçin Sivil Koordinasyon Merkezi, Gölcük Harb-İș Sendikası.


Projenin koordinatörlüğünü Selen Göbelez, Ercan Macit, Münevver Çelik, vakıf adına danışmanlığını Ayșe Köybașıoğlu Güngör üstlendi.