Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) Genel Kurul Toplantısı

23 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ, SAAT 17.30’DA

HAFIZ LOKMAN HEKİM VAKFI  

BEYLERBEYİ TOPLANTI ODASI’NDA

 gerçekleştirilecektir.

Toplantı gündemi aşağıda olup; Genel Kurula katılmanızı önemle arz ederiz.

İNSEV Yönetim Kurulu adına

Genel Sekreter Fatih Artvinli

Gündem
1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Heyeti Seçimi

3-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması

4-Mali Bilanço ve Tahmini Bütçe Değerlendirmesi
5-Yönetim ve Denetim Kurullarının Aslı ve Yedek Üye Seçimi
6-Değerlendirme/Dilek ve Temenniler

15 Mayıs 2018-1 Temmuz 2020 tarihli faaliyet raporumuza

 GENEL KURUL 15 MAYIS 2018-1 TEMMUZ 2020 linkten ulaşabilirsiniz.

GENEL KURUL TOPLANTISI VE  SONUÇLARI

Genel Kurul Toplantımız 23 Temmuz 2020 tarihinde Dr.  Hafız Cemal Lokmanhekim

Sağlık Vakfında yapıldı. Toplantıda açılış ve yoklama yapıldıktan sonra

yönetim ve denetim kurulu raporu okundu.

Ardından Yönetim ve Denetim Kurulu Aslı ve Yedek Üye Seçimi yapıldı.

Seçim sonrası

Prof. Dr. Çağlar ÇUHADAROĞLU (Başkan )

Erol TURAN        ( Başkan Yardımcısı )

Yard. Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ( Genel Sekreter )

Prof. Dr. Işın KILIÇASLAN ( Sayman )

Fatoş ÜSTÜN (Üye)

seçildi.

Kamuoyuna Duyurulur.

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı

 

Yasemin (Author)