Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

Toplum sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri olan sigaraya karşı mücadele vakfımızın öncelikli çalışma alanlarındandır. Bu konuda halkın eğitilmesi için öncelikle hekim ve öğretmenlere yönelik eğitici eğitimleri planlandı.

Öğretmenlere Yönelik “Sigara ve Sağlığımız” Konulu Eğitici Eğitimi

9 Ocak 2002 tarihinde Zeytinburnu Kaymakamlığının da katıldığı organizasyon ile bölgede bulunan 22 ilköğretim okulunda görevli 44 öğretmene yönelik “Sigara ve Sağlığımız” konulu eğitici eğitimi gerçekleştirildi. Toplantıda sigara salgınının ekonomik-politik yönleri, sigaranın sağlık yanları, sigaranın bırakılması konuları tartışıldı. İnteraktif olarak yapılan çalışmada Uzm. Dr. Emel ÇAĞLAR, Uzm. Dr. Murat KIYIK, Uzm. Dr. Figen KADAKAL, Uzm. Dr. Mesut KOSKU ve Uzm. Dr. Nezihe ALKAN görev aldı.

Hekimlere Sigara Bıraktırma Eğitici Eğitimi Kursu

Vakıf gönüllüsü akademisyenlerin katılımı ile çeşitli hekim gruplarına (işyeri hekimleri, Belediye Hekimleri, Sağlık Ocağı Hekimleri..) yönelik sigara bıraktırma kursları planlandı. Bu aktiviteler İstanbul Tabip Odası İş Yeri Hekimleri Komisyonu ile birlikte planlandı.

Eğitimin içeriğini sigaranın toplumsal yönü, erişkin ve çocuk sağlığına etkileri, pasif içicilik, nikotin bağımlılığının biyolojisi, sigara bıraktırmada motivasyon, sigara bıraktırma polikliniklerinin organizasyonu oluşturdu. Eğitimlerde Prof. Dr. Feyza Erkan, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Uzm. Dr. Figen Kadakal, Prof. Dr. Elif Dağlı, Doç. Dr. Tunçalp Demir, Doç. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu görev aldı.

14 Ekim 2003,16 Mayıs 2004 ve 24 Ekim 2004 tarihlerinde, birer gün süren kurslara toplam 65 kişi katıldı ve eğitimin sonunda kursiyerlere İNSEV ve İstanbul Tabip Odası adına sertifikaları verildi.

Admin (Author)