Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar
İNSEV’in uzun süredir iletişimde olduğu ve Türkiye Oluşumu’na ev sahipliği yaptığı küresel sağlık hareketi People’s Health Movement (PHM)’nin beş kıtadan yirmiye yakın temsilcisi ile düzenlediğimiz panelde buluştuk.

foto6

12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi nedeniyle İstanbul’a gelen, farklı ülkelerdeki PHM kurucu ve aktivistlerinin katıldığı, 29 Nisan 2009 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirdiğimiz panel büyük ilgi gördü.

Hakların SağlıkHareketi (PHM) Türkiye Koordinatörü Fatih Artvinli, “hoş geldiniz” konuşmasında,2008 yılı Eylül ayında kurulan PHM Türkiye Oluşumu hakkında kısaca bilgi verdi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Özdemir Aktan’ın açılış konuşmasının ardından Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu adına Dr. Hüseyin Demirdizen Türkiye’deki sağlık hakkı mücadelesini özetleyen bir konuşma yaptı. Sağlık hakkı konusunda bir çok kesim tarafından ortaklaşa mücadele verildiğini belirten Demirdizen, gelecekte “emek-meslek örgütleri ve siyasi yapıların ortak talepler için bir arada mücadele etme alışkanlığını geliştireceklerini söyledi.

fatih2

Açılış konuşmalarının ardından başlayan panelin moderatörlüğünü Ottowa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Ronald Labonte ile İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi ve İNSEV Baskanı Prof. Zeki Kılıçaslan yaptı.

fatih3

İlk konuşmacı Prof. David Sanders Halkların Sağlık Hareketi (PHM) hakkında genel bir sunum yaptı. Güney Afrika’daki Western Cape Üniversitesinde, Halk Sağlığı Okulu’nun 1993’teki kuruluşundan beri direktörlüğünü yapan ve PHM’nin kuruluşunda önemli rol oynayan Sanders, konuşmasında, PHM’nin “yoksulluktan kaynaklanan hastalıkların giderek arttığı” bir dünyada “herkese eşit sağlık hakkı” için mücadele amacıyla kurulduğunu ve ilki 2000 yılı Aralık ayında toplanan Halkların Sağlık Meclisi’nden bugüne kadar geçen PHM sürecini özetledi. Küresel sağlık krizi ile mücadele etmek için Dünya Sağlık Örgütü’nün değişim geçirmesi ve sağlık politikaları konusunda hükümetlere baskı kurmak için insanların daha çok bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

fatih4

Sanders’in ardından University College London’dan Dr.David McCoy, Küresel Sağlık Gözetimi’nden (Global Health Watch) bahsetti. Halkların Sağlık Hareketi’nin aktif olarak desteklediği Küresel Sağlık Gözetimi raporunun politik bir bakış açısı ve dayanışma ile güçlü bir alternatif yarattığına değinen McCoy, Türkiye’deki sağlık aktivistlerinin de ülkesel ve bölgesel düzeyde sağlık gözetimi yapmaları ve küresel sağlık gözetimi raporuna katkıda bulunmalarını istedi.

fatih5

Avustralya La Trobe Üniversitesi’nden Doç Dr. David Legge ise PHM bünyesinde kurulan ve koordinatörlüğünü yaptığı Uluslararası Halk Sağlığı Üniversitesi (IPHU)’nden bahsetti. Bugüne kadar farklı ülke ve kıtalarda gerçekleştirilen IPHU kurslarının önemini ve bu kurslarda verilen eğitim sayesinde çok sayıda genç sağlık aktivisti yetiştirildiğini örneklerle anlattı.

fatih6

Brezilya’daki Halkların Sağlık Hareketi’nin kurucularından, Federal University of Rio Grande do Sul’dan Denise Nascimento ve Camila Giugliani ise Brazilya’da PHM’nin kuruluşu, örgütlenme süreci ve Porto Alegro’da düzenlenen IPHU kursundan bahsetti.

fatih9

PHM ABD kurucularından ve Liberation Medicine örgütünden Dr.Lanny Smith ise ABD’de sağlık hakkı konusundaki mücadele deneyimlerini ve dayanışma örneklerini anlattı.

fatih7

Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap ve değerlendirme bölümünde Türkiye ve diğer ülke örnekleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tartışıldı. PHM Türkiye Oluşumu’nda aktif rol alan Sağlık Hakkı Hareketi Derneği Başkanı Dr. Mustafa Sütlaş panel hakkında genel bir değerlendirme yaptığı konuşmasında, yerel ve küresel düzeyde sağlık hakkı mücadelesinin toplumsallaşması gereği ve bunun önündeki engellerin ne şekilde kaldırılabileceğine dair görüşleriyle tartışmaya katkıda bulundu.

 

Panelin ardından, yüzden fazla yerli ve yabancı misafir ve katılımcılar hep birlikte İstanbul Tabip Odası tarafından verilen kokteylde, Türkiye’de ve Dünya’da sağlığı konuşmaya devam etti.

İNSEV ve PHM Türkiye Oluşumu adına panele katılan herkese ve panelin gerçekleşmesine katkıda bulunan Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu’na ve İstanbul Tabip Odası’na teşekkür ediyoruz.

INSEV

Admin (Author)