Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

Belediye İș Sendikası İETT Șubesi, İETT Çalıșanları Derneği ve İNSEV birlikte planladıkları
çalıșmada İETT çalıșanlarının ve özellikle İETT otobüs șoförlerinin genel sağlık sorunları ve
psikolojik durumlarını sorgulayan bir anket yürüttü. 758 kișiye uygulanan anketin sonuçları
değerlendirilerek 20 Mart 2004 tarihinde sendika yöneticilerine ve ișyeri temsilcilerine
sunuldu. Özellikle iș koșullarından kaynaklanan ortopedik, psikolojik sorunlar ve solunum
hastalıkları üzerinde duruldu. Çalıșmanın sonucunda en önemli sorunlar olarak otobüslerin
fiziksel koșullarından olușan ortopedik hastalıklar, çalıșma ortamının yarattığı stres faktörüne
bağlı öfkelilik durumu, düzensiz ve uzun çalıșma saatlerine bağlı uyku bozuklukları
belirlendi. Ayrıca șoförlerin çok önemli oranının yüksek miktarda sigara içtiği ve bunun da
sağlıklarını ciddi biçimde tehdit ettiği saptandı. Toplantı basın tarafından da izlendi.
Çalıșmanın sonuçları bir kitapçık olarak basıldı ve ilgili birimlere dağıtıldı. Çalıșmanın
koordinatörlüğünü Psikolog Burcu Kıvrak, danıșmanlıklarını Dr. Zeki Kılıçaslan ve Dr.
Çağlar Çuhadaroğlu yaptı.

Admin (Author)