Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

İNSEV Dr. Hafız Cemal Halk Sağlığı Okulumuzda 5. ve 6. günlerinde de dolu dolu bir program mevcuttu. 9 Eylül Cuma günü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan neolibarel sağlık sisteminde aşırı tanı ve tedaviden, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler
zoom bağlantısı kurulurak geleneksel ve tamamlayıcı tıptan, Uzman Dr. İlker Kayı toplum ruh sağlığına farklı yaklaşımlardan, Sosyolog Yard.Doç. Feyza Akınerdem sahadaki deneyimleri ile toplumsal cinsiyet ve sağlık ilişkisinden, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise tek sağlık anlayışını anlattı. Deneyim paylaşımı bölümünde yazar Hacer Foggo yoksulluğun sağlık ve yaşam üzerindeki etkilerini dayanışma pratikleri ile tartıştı. Ardından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu sağlığın metalaşması çerçevesinde sağlık turizmini, Feride Aksu Tanık Dünya Tabipler Birliğini danışmanlık deneyimi ile bizlerle paylaştı. Psikiyatrist Dr. Ender Cesur kırılgan gruplara yönelik cinsiyetci tıp pratiğini ele aldı. Günün sonunda ise “Benim Çocuğum” adlı film izlendi ve yönetmeni Can Candan ile film hakkında söyleşi yapıldı.
Programın son gününün ilk konuşmacısı yazar Fuat Ercandı. Ercan sınıfsal eşitsizlik özelinde pandemiyi ele aldı. Halk sağlığı uzmanı Uzm. Dr. Elif Altundaş Hatman işçi sağlığını, Uzm. Dr. Nuriye Ortaylı küresel sağlık alanında DSÖ ve Dünya Bankasının sağlık alanındaki uygulamalarını, Dr. Deniz Mardin alternatif kariyer bağlamında kendi pratiği üzerinden Sınır Tanımayan Doktorları (MSF) bizlerle paylaştı. Ardından “Karşılıklı Tartışıyoruz” un 1. bölümünde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek ve Uzm. Dr. Nuriye Ortaylı Türkiye’nin Covid dönemindeki salgın politikalarını, 2. bölümünde ise Virolog Prof. Dr. Selim Badur ve Dr. Feride Tanık Aksu halk sağlığı ve üretici firmaların kar hırsı üzerinden aşıyı tartıştılar. Son konuşmacımız ise Doç. Dr. Osman Elbek halk sağlığı alanında yeni şekillenmeye başlayan risk ve koruyucu hekimlik yaklaşımlarını bizlere anlattı. Programın sonunda katılımcılardan değerlendirme alındı ve katılımcılara başarı sertifikaları dağıtıldı.
6 gün boyu süren, alanında uzman ve aktivist toplam 39 konuşmacının katıldığı, 1 beceri atölyesi, 2 gezi, 1 film gösteriminin yapıldığı “İNSEV Dr. Hafız Cemal Halk Sağlığı Okulu”nda halk sağlığına multi disipliner yaklaşıldı ve deneyim paylaşımları ile teori ve pratiğin birlikte önemi anlatıldı. Programımıza destek veren tüm konuşmacılarımıza, bilim komitemize, Okul Başkanı Doç. Dr. Yeşim Yasin’e, Bilim Komite Başkanı Doç. Dr. Osman Elbek’e, Okul sekreterleri Doç. Dr. Fatih Artvinli ve Yasemin Bilsel’e, programı başından sonuna kadar büyük bir ilgiyle takip eden katılımcılarımıza, afiş ve tasarım konusunda destek olan MYRA İletişim Tasarım Ajansına, gezilerde ulaşım desteği sağlayan Üsküdar Belediyesine, ikramlar konusunda organizasyonu sağlayan Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim Sağlık Vakfı çalışanları Belgin Dağdelen ve Müzeyyen Hanıma sonsuz teşekkür ederiz. İNSEV Dr. Hafız Cemal Halk Sağlığı Okulunu gelecek yıllarda da sürdürebilmek için gayret sarfedeceğiz.

Yasemin (Author)