Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News

5-10 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul Beylerbeyi Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim Sağlık Vakfı’nın Merkezinde “İNSEV Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim Halk Sağlığı Okulu” düzenlendik.

Okul Başkanı Doç. Dr. Yeşim Yasin, Bilim Komite Başkanı Doç. Dr. Osman Elbek, Okul Sekreterlerinin Doç. Dr. Fatih Artvinli ve Yasemin Bilsel olduğu okulumuzda gıda, bağımlılık, tütün, göç ve mülteci sağlığı, toplum ruh aşılar, salgın, yoksulluk, sağlık turizmi gibi çok geniş bir yelpazede konular çalışıldı konuşuldu.

            Türk Tabipler Birliği tarafından 29,5 puan ile kredilendirilen, halk sağlığı alanında yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrencileri, sosyal bilimler alanında yüksek lisansveya doktora öğrencileri, ilçe sağlık müdürlüklerinde görevli halk sağlığı uzmanlarının katıldığı Halk Sağlığı Okulumuza 6 tam gün boyunca alanında uzman ve aktivist toplam 39 konuşmacı katkı sağladı. Ayrıca 1 beceri atölyesi, 2 gezi ve 1 film gösteriminin yapıldığı okulumuzda halk sağlığına multidisipliner yaklaşıldı ve deneyim paylaşımları ile teori ve pratiğin birlikte önemi anlatıldı. Programımızın sonunda 20 katılımcıya sertifikaları verildi.