Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

İNSEV’in, geçtiğimiz on yıl boyunca üzerinde çalıștığı alanlardan biri de İș ve İșçi Sağlığı
konusu oldu. Bu alanda vakfımız üyeleri tarafından gerçekleștirilen etkinliklerden bazıları
șöyle:
– Kristal-İș, Birleșik Metal, Petrol-İș sendikalarının dergilerine bilgilendirici sağlık
sayfaları hazırlandı.
– İș Sağlığı ve İș Güvenliği haftasında Birleșik-Metal Sendikasının Eğitim salonunda
ișyeri temsilcilerine yönelik “Metal tozları ile olușan hastalıklar, solventler ve
kurșuna bağlı hastalıklar” konulu eğitim çalıșması İNSEV gönüllüleri Dr. Zeki
Kılıçaslan, Dr. Mesut Kosku ve Dr. Levent Karasulu tarafından gerçekleștirildi. (8
Mayıs 2002)
– Mart 2002’de Tekstil ișyeri yöneticilerine yönelik düzenlenmiș bir eğitim
toplantısında İNSEV gönüllüsü Dr. Dilek Yılmaz tekstil iș kolunda iș ve ișçi sağlığı
konulu eğitimi gerçekleștirdi.
– Sefaköy Borusan fabrikasında ișçiler ve ișyeri temsilcilerine yönelik “Sigara ve
Sağlığımız” konulu söyleși düzenlendi. (Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan) (Șubat 2004)
– Bakırköy Sümerbank ișçilerine “Sigara ve Sağlığımız” konulu konferans
gerçekleștirildi. (Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan) (17 Mart 2004)
– Gebze Sendikalar Birliği ile birlikte Belediye Kültür Merkezinde İșçi Sağlığı ve İș
Güvenliği konusunda ișçi temsilcileri ve sağlık kurullarında görevli ișçilere yönelik
eğitim gerçekleștirildi. Dr. Levent Karasulu, Dr. Ahmet Ekinci, Dr. Zeki Kılıçaslan,
Avukat Hacer Tunaeșitge konușmacı olarak görev aldılar. (8 Mayıs 2004)
– İstanbul Gaziosmanpașa’da kadın ișçilerin ağırlıkta olduğu Kilim Tekstil’de “Sigara
ve Sağlığımız” konulu söyleși gerçekleștirildi. Daha önce bu fabrikada ișçilere yönelik
sigara alıșkanlıkları ile ilgili olarak yapılan anketin sonuçları da katılımcılara
açıklandı. (Haziran 2004)

– Türkiye Petrol Kimya Lastik İșçileri Sendikası (Petrol-İș) ile ortaklașa yürütülen
Kadın İșçiler İçin Sağlık Kampanyasında “Üreme Sağlığı” konulu eğitimler
Bandırma, Lüleburgaz ve Ankara’da sendika merkezlerinde gerçekleștirildi. (Ayșe
Güngör Köybașıoğlu) ( 22 Ocak 2006, 11 Mart 2006, 25 Mart 2006).

Tuzla ve Kot Taşlama İşçileriyle Dayanışma
İNSEV, son yıllarda birbiri ardına meydana gelen ișçi ölümleriyle dikkatleri üzerine çeken
Tuzla Tersanesi ișçileriyle dayanıșma içinde oldu; soruna yönelik iș güvenliği ekseninde
halen devam etmekte olan kurumsal bir yapının olușturulması sürecinde aktif rol aldı.
Ülkemizin yakın zamanda tanıștığı, büyük tepkiler uyandıran kot tașlama ișçileri gerçeğini
ilk olarak İNSEV gündeme getirdi. Vakıf Bașkanımız, Prof.Dr Zeki Kılıçaslan ve yönetim
kurulu üyemiz Dr.Emel Çağlar’ın gayretleriyle kot tașlama ișçilerinin kot kumlama sırasında
maruz kaldıkları ölümcül silikozis hastalığı tespit edildi. Kot tașlama ișçilerinin, acımasız
çalıșma koșulları ve birkaç yıl çalıșmanın ardından meydana gelen ölüm ve hastalıkların
birebir hikayeleri toplandı.

kot2
İNSEV, kot tașlama ișçilerinin yașadığı gerçekleri gün ıșığına çıkarmakla yetinmedi; ișçilerin
hukuki mücadelesine ve ailelerine sosyal yardım için aktif destek

Admin (Author)