Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

Özgün adı “Globalization and Health. Pathways, Evidence and Policy” olan kitabın editörleri Ronald Labonte, Ted Schrecker, Corinne Packer ve Vivien Runnels’tir. Çeviri Akif Akalın, Gürkan Kılıçaslan, Reci Meseri, Mehmet Ekinci, Alaz Kılıçaslan, Nilay Erten, Leyla Pur, Ayşegül Tözeren ve Ceylan Ergül, çeviri editörlüğü Yeşim Yasin ve İlker Kayı tarafından yapılmış ve 2011 yılında yayınlanmıştır. Bugünkü küreselleşme, dünyanın her yerinde sağlıkta hakkaniyet üzerinde olağanüstü bir etkiye sahiptir. Ancak bugüne değin hiçbir kitap küreselleşmeyle, küresel trendlerin sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi sistematik olarak analiz etmemiştir. Elinizdeki kitap, Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu’na bağlı Küresel Bilgi Ağı (Global Knowledge Network-GKN) tarafından yürütülmüş bir küresel araştırma projesinin verilerini toplamakta ve güncellemektedir. Kitabın bölümleri şu tür soruları incelemektedir: Ticaretin serbestleşmesi sağlığın sosyal belirleyicilerini nasıl etkilemiştir? Küreselleşme gıda güvenliği, beslenme, su ve sanitasyona hakkani erişimi nasıl etkilemiştir? Mevcut küresel yönetişim yapıları, sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilişkilendirilen sağlık hakkaniyeti etkilerini ne kadar dikkate almaktadır? Bu dönüm noktası kitap, küreselleşme, sağlık ve sosyal politika ve sosyal bilimlerde halk sağlığı çalışmaları yürüten araştırmacılar ve akademisyenler için gerekli bir kaynak olacaktır.

Admin (Author)