Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

27 Nisan 2019 tarihinde İNSEV Sefaköy Toplum Merkezinde çocuklarımıza yönelik sosyal hizmet
stajyerimiz Şeyma Saraç’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladığı “Ben Mesleğimi
Seçtim Ya Sen?” adlı meslek tanıtım programı düzenlendi. Programa İstanbul Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Dr. Gonca Öcal, Avukat Melek Korkmaz, Antrenör Tolga
Özmen ve Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Bilsel İlgün katıldı. Katılımcılar çocuklarımıza
mesleklerini seçmelerinde nelerin etken olduğunu, mesleklerinde yaşadıkları olumlu ve olumsuz
yanları anlatarak çocuklara gelecekte mesleklerinde başarılı olmanın yolunun çok kitap
okumaktan ve çalışmaktan geçtiğini anlattılar. Katkılarından dolayı Dr. Gonca Öcal’a, Avukat
Melek Korkmaz’a, Antrenör Tolga Özmen’e, Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Bilsel İlgün ve
programı düzenleyen Şeyma Saraç’a teşekkür ediyoruz.

Admin (Author)