Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

Özgün adı “Rapid Health Assessment of Refugee or Displaced Populations” olan kitap Evelyn Depoortere ve Vincent Brown tarafından yazılmıştır. Çevirisi Aral Sürmeli ve Yeşim Yasin tarafından yapılan rehber niteliğindeki kitap 2015 yılında yayınlanmıştır.

Türkiye son yıllarda yerinden edilmiş topluluklar ve sığınmacı/mülteciler için önemli bir hedef ülke konumuna gelmiştir. Özellikle Ortadoğu’daki yaygın savaş ve çatışma ortamı, Türkiye’ye yönelmiş büyük bir nüfus haraketliliğine neden olmuştur. Sığınmacı/mülteci ve yerinden edilmiş toplulukların, genel nüfusa göre daha ciddi ve farklı sağlık sorunları olduğu açıktır. Öte yandan Türkçe’de, bu gruplara özel temel sağlık, hijyen, güvenlik gibi ihtyaçların karşılanmasına yönelik, kapsamlı yayın ve rehberler yetersizdir. Acil insani yardım ve afet tıbbı alanında uzmanlaşmış Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) farklı saha deneyimi ve araştırmalarının ürünü bu rehber, Türkiye’de bu alanda çalışan sağlık profesyonelleri için hızlı, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir kaynak olacaktır.

Admin (Author)