Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

foto13

PHM Türkiye Çağrı Metni

Bundan tam 30 yıl önce 6-12 Eylül 1978 tarihinde 134 üye ülkenin katılımıyla toplanan Alma-Ata Konferansı’nda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF, “2000 yılında Herkes için Sağlık” hedefini belirlemiş ve bunu başarmak için Temel Sağlık Hizmetleri’ni en iyi araç olarak açıklamıştır.

Aradan geçen 30 yıl boyunca bu hedef gerçekleştirilemediği gibi ülkeler içinde ve arasında yaşanan sağlık eşitsizlikleri de giderek arttı. 1978 Alma Ata Deklarasyonunda tasarlanan evrensel, kapsamlı Temel Sağlık Hizmetleri’nin ilkelerini temel alan Halkların Sağlık Hareketi (People’s Health Movement) küresel bir ağ olarak kuruldu ve Herkes İçin Sağlık hedefini hayata geçirmek için mücadeleye başladı.

1998 yılında, bir grup örgüt, on yılı aşkın bir süredir tartışılmakta olan Halkların Sağlık Meclisi sürecini başlattı ve Aralık 2000’de Bangladeş Savar’daki ilk Meclis toplantısında Halkların Sağlık Bildirgesi kabul edildi. Tüm dünyadan halkların ve yurttaşların görüşleri üzerine oluşturulan Halkların Sağlık Bildirgesi, ortak çıkarlarımızın, daha güzel ve sağlıklı bir dünya düşümüzün ve radikal eylem çağrılarımızın bir ifadesidir.

Halkların Sağlık Bildirgesi, etrafında küresel bir sağlık hareketinin bir araya gelebileceği ve diğer ağların ve koalisyonların oluşturulabileceği bir toplanma noktası ve taraf tutma aracıdır. Halkların Sağlık Hareketi 21. yüzyılda tüm dünyada “Herkes İçin Sağlık” ana düşüncesiyle oluşan ve dünya çapında sağlık politikalarının oluşturulmasını, sağlığa ve sağlık hizmetine daha eşit ulaşımı, resmi, özel ve toplumsal örgütlenmelerin yönetime birlikte katılımını öngören bağımsız bir harekettir.

Halkların Sağlık Meclisi, ikinci toplantısını 17-22 Haziran 2005 tarihleri arasında Ekvador’un Cuenca kentinde yaptı. 82 ülkeden 1500’den fazla kişinin katıldığı bu toplantı ile birlikte Cuenca Bildirisi yayımlandı. Cuenca Bildirisi, küresel sağlık gerçeğinin altını çizen, çevresel tahribat, savaş, askerileşme ve şiddet karşısında sağlık hakkını kültürler arası bir bağlamda savunan ve sağlık hakkının önündeki küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki ekonomik ve politik engellerin ortadan kaldırılması için tüm kişi ve kurumları mücadeleye çağıran bir metindir.

Halkların Sağlık Hareketi, sağlık hizmetine ulaşılabilirliğin altını oyan ve eşitliğin zorunlu ilkelerini tasfiye eden özelleştirmeler, kamusal sağlık hizmetlerine yatırım yapılmaması, sadece kar esasına dayalı sınırlı sayıda tedavi hizmetlerinin teşviki, çevrenin göz ardı edilmesi, sağlık işçilerinin kamudan özel sektöre oradan da zengin ülkelere göç etmesi gibi sonuçlar doğuran küresel düzeydeki neoliberal sağlık politikalarına karşı çıkmakta; halkların sağlık ve sosyal güvenlik hakkını savunmak, sağlık alanındaki eşitsizlikleri ve sağlık hakkı ihlallerini belgelemek ve buna karşı çıkmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde geniş çaplı kampanyalar düzenlemektedir.

Alma-Ata Deklarasyonu’nun 30. yılında, bu deklarasyonda tasarlanan evrensel ve kapsamlı temel sağlık hizmeti ilkelerini benimseyen ve Herkes için Sağlık hedefini gerçekleştirmek üzere küresel çapta sağlık hakkı mücadelesini yürüten Halkların Sağlık Hareketi’nin Türkiye Oluşumu’nu inşa ediyoruz. PHM Türkiye olarak bizler, Halkların Sağlık Bildirgesi ve Cuenca Bildirisi’nde ortaya konan sağlık hakkına yönelik tespit ve önerileri içtenlikle destekliyor ve bir çatı örgütlenme olarak Türkiye’de sağlık hakkı mücadelesinin yürütülmesini savunuyoruz.

Tüm bireyleri ve örgütleri eşit haklar ve yükümlülüklerle, bu küresel harekete katılmaya ve Halkların Sağlık Bildirgesi’ni imzalayıp uygulanmasına yardım etmeye çağırıyoruz.

PHM Katılım Formu’nu imzalayıp bilgi@insev.org.tr adresine e-posta olarak ya da 0 216 449 44 25 nolu faksımıza gönderebilirsiniz.

Admin (Author)