Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

Türk Toraks Derneği “Ulusal Akciğer ve Halk Sağlığına” yönelik çalışmaları nedeniyle İnsan
Sağlığı ve Eğitim Vakfı kurucu başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan’ı Prof. Dr. Y. İzzettin Barış Hizmet
Ödülüne layık görmüştür. Dr. Kılıçaslan’ın tüberkülozla mücadele, kot kumlama karşıtı
mücadeleleri ve göçmen sağlığı alanındaki çalışmaları bu ödülün kendisine verilmesini
sağlamıştır. Kendisine ödülü 10 Nisan 2019’da 22. Yıllık Türk Toraks Derneği Kongresinde
verilmiştir.

Admin (Author)