Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜNDE GÖÇMENLERİN SAĞLIK HAKKI İÇİN GÖSTERİ

18 Aralık 2014 Uluslararası Göçmenler Gününde göçmelerin sağlık hakkı için Galatasaray’ da  Afrika kökenli göçmenler için yapılan müzikli gösteri ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Talepler:

* Sağlık turizmi genelgesinin göçmenlere uygulanması acilen durdurulmalı.

* Hiç kimse sağlık hizmeti alırken derisinin rengi, cinsiyeti, yasal statüsü ya da ekonomik durumu nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı.

* Hastanelerde yatış kararını muhasebeciler değil, doktorlar vermeli.

* Hiçbir nedenle bir doktor veya bir sağlık çalışanı, bir hastayı ihbar etmemeli; ihbar etmekle tehdit etmemeli.

* Hastanede yatan hastalar sebepsiz yere polise bildirilmemeli.

* Türkiye’de dünyaya gelmiş bebeklere temel vatandaşlık ve tüm birinci basamak sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşım hakkı tanınmalı.

* Acil servisler, acil bir durumla başvuran hiçbir hastayı geri çevirmemeli.

* Aile hekimlerinden hizmet alabilmek için bürokratik engeller kaldırılmalı.

* Tüm birinci basamak hizmetler herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmalı.

* Başta verem olmak üzere, bulaşıcı hastalıklarda gerekirse ikinci ya da üçüncü basamak hastanelerdeki tedavi hizmetleri de ücretsiz sunulmalı.

ASEM (GÖÇMEN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ)

İNSEV (İNSAN SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ VAKFI)

image1

Admin (Author)