Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

Mahalleden Ülkeye Sağlıkta Eşitlik

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) olarak bugünlerde gündemde oldukça fazla yer tutan şehirlere
sağlık perspektifinden nasıl bakılabileceğine ve yerel dinamiklerin şehir planlamasına ve sağlığa olan
katkılarına odaklanan bir kitabı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Özgün adı “Healthy City Planning. From Neighbourhood to National Health Equity” adlı kitabın çevirisini Emre Kovankaya yapmıştır. Kitap 2019 yılında yayınlandı.

“Sağlıklı şehir planlaması, şehirlerin başına dert olan derin ve kalıcı eşitsizlikleri ortadan kaldırmanın
yöntemlerini aramaktır. Ancak Jason Corburn’ün bu kitapta öne sürdüğü gibi henüz ne şehir
planlaması, ne de halk sağlığı günümüz şehirlerinin eşitlikçi ve sağlıklı olabilmesini sağlayacak şekilde
örgütlenmiştir. Giriş bölümünde “Uyumlu Kentsel Sağlık Adaleti” olarak adlandırdığı olgu için
gerekçeler sunan Corburn, on dokuzuncu yüzyıldan günümüze kentsel halk sağlığı ve şehir

planlamasını şekillendiren ve yeniden şekillendiren temel olaylar, aktörler, ideolojiler, kurumlar ve
politikaları kısaca gözden geçirmektedir. Corburn bu tarihsel değerlendirmeyi organize etmek için
şehri bir çalışma sahası ve bir laboratuvar olarak ele alan iki çerçeve kullanmaktadır. Corburn kitabın
ikinci bölümünde sağlıklı şehir planlamasını oluşturan kurumlar, politikalar ve uygulamaları
araştırmak için Rio de Janeiro, Nairobi ve Richmond – Kaliforniya’daki sağlık ve planlama etkinlikleri
üzerine yapılan derinlemesine vaka çalışmalarını kullanır. Bu vaka çalışmaları, Corburn’ün Uyumlu
Kentsel Sağlık Adaleti idealinin bazı özelliklerini karakterize etmektedir. Her bölümün başında söz
konusu mekân ve orada uygulanan politikalar ile kentsel gelişim ve halk sağlığı etrafındaki toplumsal
hareketlerin tarihleri anlatılıyor. Bu vakaların her biri kent yoksullarının sağlıklı şehir planlaması
sürecine katılımı, onu şekillendirişi ve onun tarafından etkilenmelerine dair birer örnektir. Jason
Corburn Kaliforniya, Berkeley Üniversitesi’nde doçenttir ve Halk Sağlığı Okulu ile Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü’nde eşzamanlı görev yapmaktadır.”

Admin (Author)