Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

“SİGARANIN GERCEK YUZU” adlı eğitim VCD’si:
İstanbul Gaziosmanpașa Belediyesi Sağlık Dairesi çalıșanlarından Dr.
Turgut Özcan ve Dr. Selman Çatalgil ve İNSEV adına Prof. Dr. Zeki
Kılıçaslan’ın bu amaçla bașlattığı çalıșmada hekimler ve eğitimciler
tarafından sağlık eğitimlerinde kullanılmak ve televizyonlarda, hasta
bekleme salonlarda gösterilmek üzere kapsamlı bir VCD
gerçekleștirildi. Yaklașık bir saat süreli bu VCD’ ye ek olarak, 17
dakika süren kısa bir versiyonu da hazırlandı. Senaryo yazımı ve
çekimlerde konuyla ilgili İNSEV üyesi ve gönüllüsü olan hekimler yoluyla bu çalıșmanın
Belediye dıșında ortağı olundu. Filmin montajı ve yapımı için gerekli masrafları
Gaziosmanpașa Belediyesi üstlendi. Hazırlanması sekiz ay süren VCD’nin 11 Șubat 2004
tarihinde Gaziosmanpașa Belediyesinde tanıtımı yapıldı. Bu filmler șu anda Tütün Yasası
gereği televizyonların yayınlama zorunda oldukları eğitim programları arasında değișik
televizyon kanallarında gösterilmektedir. VCD’ler tüm TBMM üyelerine gönderilmiștir.
Resmi kanallarla eğitim kurumlarına ücretsiz olarak yollanmaktadır.

Eğitici Eğitimleri
Toplum sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri olan sigaraya karșı mücadele
vakfımızın öncelikli çalıșma alanlarındandır. Bu konuda halkın eğitilmesi için öncelikle
hekim ve öğretmenlere yönelik eğitici eğitimleri planlandı.

Oğretmenlere Yonelik “Sigara ve Sağlığımız” Konulu Eğitici Eğitimi
9 Ocak 2002 tarihinde Zeytinburnu Kaymakamlığının da katıldığı organizasyon ile bölgede
bulunan 22 ilköğretim okulunda görevli 44 öğretmene yönelik “Sigara ve Sağlığımız” konulu
eğitici eğitimi gerçekleștirildi. Toplantıda sigara salgınının ekonomik-politik yönleri,
sigaranın sağlık yanları, sigaranın bırakılması konuları tartıșıldı. İnteraktif olarak yapılan
çalıșmada Uzm. Dr. Emel ÇAĞLAR, Uzm. Dr. Murat KIYIK, Uzm. Dr. Figen KADAKAL,
Uzm. Dr. Mesut KOSKU ve Uzm. Dr. Nezihe ALKAN görev aldı.

Hekimlere Sigara Bıraktırma Eğitici Eğitimi Kursu
Vakıf gönüllüsü akademisyenlerin katılımı ile çeșitli hekim gruplarına (ișyeri hekimleri,
Belediye Hekimleri, Sağlık Ocağı Hekimleri..) yönelik sigara bıraktırma kursları planlandı.
Bu aktiviteler İstanbul Tabip Odası İș Yeri Hekimleri Komisyonu ile birlikte planlandı.
Eğitimin içeriğini sigaranın toplumsal yönü, erișkin ve çocuk sağlığına etkileri, pasif içicilik,
nikotin bağımlılığının biyolojisi, sigara bıraktırmada motivasyon, sigara bıraktırma
polikliniklerinin organizasyonu olușturdu. Eğitimlerde Prof. Dr. Feyza Erkan, Prof. Dr. Zeki
Kılıçaslan, Uzm. Dr. Figen Kadakal, Prof. Dr. Elif Dağlı, Doç. Dr. Tunçalp Demir, Doç. Dr.
Çağlar Çuhadaroğlu görev aldı.
14 Ekim 2003,16 Mayıs 2004 ve 24 Ekim 2004 tarihlerinde, birer gün süren kurslara toplam
65 kiși katıldı ve eğitimin sonunda kursiyerlere İNSEV ve İstanbul Tabip Odası adına
sertifikaları verildi.

Konferanslar
30 Ağustos ve Eflatun Cem Güney İlköğretim Okullarında Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan
tarafından “Sigara ve Zararları” konulu konferans (Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan) (10
Mart 1999)
Beykent Üniversitesinde Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan tarafından “Sigara ve Zararları”
konulu söyleși (Prof. Dr. Zerki Kılıçaslan (12 Mayıs 1999)
18 Ekim 1999: Halis Kurtça Kültür Merkezinde “Sigara ve İnsan Sağlığı” konferansı
(Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan)
Sefaköy Borusan fabrikasında ișçiler ve ișyeri temsilcilerine yönelik “Sigara ve
Sağlığımız” konulu söyleși düzenlendi. (Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan) (Șubat 2004)
Bakırköy Sümerbank ișçilerine “Sigara ve Sağlığımız” konulu konferans
gerçekleștirildi. (Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan) (17 Mart 2004)
İstanbul Gaziosmanpașa’da kadın ișçilerin ağırlıkta olduğu Kilim Tekstil’de “Sigara
ve Sağlığımız” konulu söyleși gerçekleștirildi. Daha önce bu fabrikada ișçilere yönelik
sigara alıșkanlıkları ile ilgili anket sonuçları da katılımcılara açıklandı. (Haziran 2004)
İkitelli’de Hürriyet Gazetesi çalıșanlarına “Sigara ve Sağlığımız” konulu eğitim (Prof.
Dr. Feyza Erkan) (24 Kasım 2004)
Kağıthane Belediyesi çalıșanları ve bölge halkına “Sigara ve İnsan Sağlığı” konulu
konferans (Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan) (23 Șubat 2005)
Çağdaș Yașamı Destekleme Derneğinin katkılarıyla yapılan Șehremini Çok Programlı
Lise’de öğretmenlere yönelik “Sigara ve Sağlığımız” konulu eğitim. (Prof. Dr. Zeki
Kılıçaslan) (23 Șubat 2005)

Kağıthane Belediyesinde “Sigara ve Sağlığımız” konulu konferans (Prof. Dr. Zeki
Kılıçaslan) (9 Șubat 2006)
Alcatel fabrikası çalıșanlarına “Sigara Bırakma” konulu konferans (Çağlar
Çuhadaroğlu) (16 Șubat 2006)
Bayer Topkapı Fabrikası’nda “Sigara Bırakma” konulu konferans (Prof. Dr. Zeki
Kılıçaslan) (13 Nisan 2006 )
Eczacıbașı-Baxter Fabrikasında “Sigara Bırakma” konulu konferans (Prof. Dr. Zeki
Kılıçaslan) (2 Haziran 2006)

31 Mayıs Dunya Sigarasız Gunu Etkinliği 31 Mayıs 2004 tarihinde Șișli Belediyesi ile
ortak bir etkinlik yürütüldü. İNSEV üyesi ve gönüllüsü doktorlar, diğer üyelerimiz
çalıșmaya katıldı. Yaklașık 200 kișinin karbonmonoksit ölçümleri yapıldı ve sigara
içenlerde nasıl yüksek olduğu anlatıldı. Küçük tiyatro gösterisinin ardından, Șișli
Belediye Bașkanı Mustafa Sarıgül ve İNSEV adına Prof. Dr. Feyza Erkan birer konușma
yaptı. El bildirileri alanda ve çevre ișyerlerinde dağıtıldı.
İNSEV Halk Kosusunda İNSEV 26. Kıtalararası Avrasya
Maratonu halk koșusuna katıldı. Tișörtler ve pankartlarımızla
katılanlara ve basına mesaj verdik. İstanbul’un belli bașlı kavșakları ve caddelerinde 1-9 Șubat 2005 tarihinde Büyükșehir Belediyesi Sağlık İșleri Dairesi ile birlikte hazırlanan sigara karșıtı sloganları içeren 350 afiș
asıldı.

Admin (Author)