Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

İNSEV tüm deprem bölgesinde yürütülmekte olan sosyal ve psikolojik rehabilitasyon
hizmetlerini geliștirmek, bu hizmetleri veren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
(SHÇEK) ve bazı sivil toplum kurulușlarına destek sunmak, yapılan çalıșmaların kalıcılık ve
sürekliliğini sağlamak için “Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitici Eğitimi” projesini geliștirdi.
Proje Elvan Kıvılcım ve Ayșe Güngör Köybașıoğlu tarafından yazıldı ve SHÇEK ile ortak bir
çalıșma protokolü olușturuldu. Projenin finansmanını Hollanda ACT kurulușu sağladı. Mayıs
– Kasım 2000 döneminde 26’sı sosyal hizmet uzmanı (Hacettepe Sosyal Hizmetler Yüksek
Okulundan mezun), 19’u deprem bölgesinde çalıșma yapan sivil toplum kurulușlarının
gönüllüleri olmak üzere toplam 45 sosyal çalıșmacının eğitimleri gerçekleștirildi ve
bölgelerdeki merkezlerde çalıșmaları sağlandı. 46 sosyal çalıșmacı üçer günlük iki dönem
halinde (Mayıs 2000 ve Haziran 2000) altı gün süreyle, afet sonrası psikolojik ve sosyal
sorunlar, iletișim becerileri, mesleki farkındalık, grup çalıșması teknikleri, katılımcı çalıșma
yöntemleri konularında eğitildi.

Proje Kapsamında Mayıs-Kasım 2000 döneminde eğitilmiș sosyal çalıșmacılar așağıda
belirtilen kurumlarda çalıșarak desteklerini sundular.
Đnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı “Herkes için Eğitim ve Sağlık”da On Yıl (1998-2008) 13
insev
Desteklenen çalıșma alanları:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Adapazarı, SHÇEK İzmit, SHÇEK
Düzce, SHÇEK Yalova, Düzce Depremzedeler Derneği, ODTÜ Eymür Vakfı İzmit
Prefabrike Bölgesi, Adapazarı Depremzedeler Derneği, Yalova Depremzedeler Derneği,
Değirmendere Depremzedeler
Derneği, Düzce Dayanıșma
Gönüllüleri, Kaynașlı Dayanıșma
Gönüllüleri, Marmara Eğitim Vakfı,
DABATEM, İzmit Halkevi, Avcılar
Gümüșpala Dayanıșma Derneği,
Afet İçin Sivil Koordinasyon
Merkezi, Gölcük Harb-İș Sendikası.
Projenin koordinatörlüğünü Selen
Göbelez, Ercan Macit, Münevver
Çelik, vakıf adına danıșmanlığını
Ayșe Köybașıoğlu Güngör üstlendi.

Admin (Author)