Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

21. yüzyılın ilk yirmi yılında dünya, farklı ülkelerde, farklı nedenlerle ortaya çıkan salgınlara ve küresel çapta etkili olan salgınlara yani pandemilere tanıklık etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yüzyılın başından itibaren özellikle yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarını ciddi ve öncelikli halk sağlığı tehdidi olarak tanımlayarak, ülkelere salgınlar karşısında işbirliğine dayalı güçlü yanıtlar üretmek üzere hazırlıklar yapmalarını önerdi. Bu politika raporunda İNSEV Genel Sekreteri  Doç. Dr. Fatih Artvinli, salgın yönetiminin gerektirdiği ciddi kurumsallaşmadan ve COVID-19 pandemisi deneyiminden hareketle, Türkiye’de salgınla ilişkili kurumlar ve kurumsallaşma çabalarını gözden geçiriyor ve bu çerçevede uygulanabilir somut politika önerilerinde bulunuyor.

Küreselleşme ve dünya nüfusunun hızlı artışı, iklim değişikliği, antibiyotiklere karşı gelişen dirençlerin artması gibi çok sayıda etkenle birlikte, dünyanın 21. yüzyılda olası bir küresel salgınla başa çıkma konusunda ciddi sorunlarla karşılaşacağı açıktı. Geniş çaplı salgınlar ve pandemiler karşısında hazır olmak, hem acil eylem planlarının hazırlanmasını hem de bunların uygulama aşamasına geçmesi için siyasi kararlılık, devamlılık, halk sağlığını ilgilendiren her alanda daha fazla yatırım ve daha önemlisi salgın yönetimi konusunda ciddi bir kurumsallaşma gerektirmektedir.

 

Bu politika raporunun amacı, COVID-19 pandemisi nedeniyle gündeme gelen “salgın yönetimi”ni tartışırken, Türkiye’de salgınla ilişkili kurumlar ve kurumsallaşma çabalarını gözden geçirmek, kurumsal hafıza sorunu ve kurumsal sürekliliğin önemine dikkat çekmek ve bu çerçevede uygulanabilir politika önerilerinde bulunmaktır. Osmanlı-Türkiye modernleşme tarihinin en önemli sorunlarından biri olarak kurumsal süreklilik ve kopuşların salgınla ilişkili örgütlenmelerde ne şekilde karşılık bulduğunu tespit etmeye çalışan birinci kısım tarihsel arka plandan, ikinci kısım salgınlarla ilişkili iki özerk enstitü örneğinin incelenmesinden oluşmaktadır. Raporun üçüncü kısmında kurumsal hafıza, kurumlara güven ve bellek yitimi özetlenmekte, dördüncü ve son kısımda ise Türkiye’de salgın yönetiminde kurumsallaşma ve kurumsal hafıza ekseninde mevcut duruma ilişkin tespit ve politika önerileri yer almaktadır.

Rapora linkten ulaşabilirsiniz.

türkiyedesalgınyönetimi

Yasemin (Author)