Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) ve Dr. Hafız Cemal Sağlık Vakfı’nın birlikte düzenlediği İNSEV Buluşmalarının 11.cisi Avrupa Pasajında gerçekleştirildi. Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan’ın kısa bir giriş konuşmasından sonra moderatör Yard. Doç. Dr. İlker Kayı konuşmacıları tanıttı. Prof. Dr. Önder Ergönül “Çocukluk çağı ve yetişkin aşılarına yakından bakmak” başlıklı konuşmasında dünyadan ve ülkemizden örneklerle aşılar konusunda kuşkuları ve bunun varabileceği boyutları tartıştı. Dr. Öğretim üyesi Melike Yavuz “Aşıda red ve tereddüt” konulu konuşmasında elde edilebilen veriler üzerinden konuyu irdeledi. Çözüm için kişileri bilgilendirerek iknanın önemini vurguladı. Katılımcılardan sahada çalışanlar ise aşı uygulamaları ve red konusundaki deneyimlerini aktararak yapılabilecekler konusunda önerilerini sundular.

Admin (Author)