Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

29 Mayıs 2019 tarihindeki XIV. İNSEV Buluşması Jason Corburn'a ait yeni çeviri kitabımızın
başlığını taşıyordu. "Sağlıklı Şehir Planlaması- Mahalleden Ülkeye Sağlıkta Eşitlik".
Moderatörlüğünü İNSEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İlker Kayı'nın yaptığı toplantıda ilk konuşmacı
Enerji ve İklim uzmanı olan yazar ve aktivist Önder Algedik "Türkiye' de Kentler Ne Kadar
Sağlıklı?" başlıklı konuşmasında kentlerde betonlaşma, ağaçsızlaşma ve yapılaşmanın
sonuçlarına değindi. Fosil yakıtlarla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Nasıl önlemler alınabileceğine dair
bazı ülkelerden örnekler sundu. "Bütüncül ve Katılımcı Şehir Planlama" başlıklı konuşmasında
Şehir Plancısı ve kitabın çevirmeni Emre Kovankaya ağırlıklı olarak kitabı tanıttı. Şehirlerde var
olan eşitsizliklerin sağlık eşitsizliklerini de tetiklediğini, mahalle birimlerinden başlayarak sağlığı da
içeren kentsel sorunların çözümünde toplum katılımının önemini vurguladı. 'Uyumlu Kentsel
Sağlık Adaleti' kavramının yapı taşları olan demokratik katılım, bütünleşik karar alma, çok boyutlu
izleme, sosyal öğrenme, uyum ve yaratıcılıktan söz ederek Brezilya Rio favelaları, Kenya Nairobi
gecekonduları ve ABD Kaliforniya'dan sağlık ve çevre ile ilgili örgütlenmelerden söz etti. Kentimiz
ile ilgili de şehir planlaması sorunlarına değindi. Katılımcıların soruları ve değerli katkıları ile
toplantı son buldu.

Admin (Author)