Preloader Close
  • 1997'den Bugüne Herkes için Eğitim ve Sağlık

arrow
Latest News
avatar

XVIII. İNSEV Sağlık Buluşması 11 Kasım 2022 tarihinde Beyoğlu Avrupa Pasajında gerçekleştirildi.
İçlerinde Tıp Fakültesi öğrencilerinin de olduğu kalabalık bir dinleyici topluluğunun katıldığı toplantının bu seferki başlığı “Sağlık Sistemimiz Neden Tıkandı?” idi.
İNSEV Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr.Yeşim Yasin’in yönettiği toplantıda ilk konuşmayı İNSEV başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu özel sağlık kurumları konusunda yaptı. Çuhadaroğlu özel işletmelerin sektördeki payının giderek artmasına, özellikle tüm ameliyatların %30 gibi yüksek oranda özelde yapılmasına dikkat çekti. Bu kurumlardaki hekimlerin güvencesiz olarak çalıştığı, kurumların SGK’dan aldıkları birim başı ödemelerin süreç içinde döviz kuruna göre azaldığı, sektörün büyük kurumlarının SGK ile anlaşmaları sonlandırmaya yöneldiği, sağlık turizmine yönelmenin arttığı ve hemen hemen tüm büyük zincir hastane gruplarının yabancı yatırımcılar tarafından önemli oranda satın alındığı önemli diğer vurgulardı.
Birinci basamak sağlık konusunda konuşan Uz. Dr. Senem Arslan Kurtuluş aile hekimlerinin
çok yüklü bir görev tanımı içinde ücretli izin hakkının bile bulunmadığı sözleşmeli çalışma düzenine dikkat çekti.
Toplantının tartışma bölümünde konuşan Doç. Dr. Osman Elbek, Uz. Dr. Güray Kılıç ve Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan genelde ortak olarak piyasa çıkarları için kışkırtılmış sağlık talebinin varlığı koşullarında gerçek hastaların kamu kurumlarında randevu alamayıp zorunlu olarak özel hastanelere gitmek zorunda kaldıklarına, giderek artan katılım paylarına ve yoksulların sağlık hizmetlerine ulaşmadaki zorluklara dikkat çektiler.
Konuşmacılar sağlığın esasta sosyal olan yönüne vurgu yaparak çevre sorunları, ekonomik sosyal eşitsizlikler gibi konuların doğrudan sağlığımızı belirlediği gerçeğine değindiler.
Çözüm olarak genelde ortaklaşılan görüşler şöyle özetlenebilir:
Sağlık hizmetleri esas olarak kamusallaştırılmalıdır.
Sağlık finansmanı adil bir vergi sistemi ile merkezi bütçeden karşılanmalı, sağlık her yurttaşa eşit ulaştırılmalıdır.
Sağlıkta esas olan birinci basamak hizmetleridir, bu hizmetler bölge esası ile verilmeli ve güçlendirilmelidir.
Birinci basamakla 2. basamak arasında temel uzmanlık hizmetlerinin de verildiği semt poliklinikleri oluşturulmalıdır (1.5 basamak)
Kademeli ve öncelikler dikkate alınarak sevk zinciri işletilmeli, kronik hastaların takibinde birinci basamağın rolü artırılmalıdır.
Hemşirelerin sayısı artırılmalı ve statüsü yükseltilmelidir.
Hastaların ödediği katkı payları azaltılmalı, gereksiz kullanım, gereksiz “tanı” ve “tedavi”
işlemlerinin azaltılması için politika oluşturulmalıdır.
Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının yurtdışına gidişlerinin azaltılabilmesi için çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi gereklidir.

Yasemin (Author)